portfolio           cv on-line           kontakt          

Klika informacji o mnie:

e-mail: piotr@garncarz.eu
skype: pgarncarz